Forseglet

Vis forseglede eller udeladte poster på en baggrundskontrol?
Men vises slettede poster ved baggrundskontrol? Fjernede anklager slettes helt fra optegnelsen, og forseglede optegnelser eksisterer stadig, men er ut...
Vises en forseglet post på en baggrundskontrol?
Forseglede optegnelser "eksisterer stadig", men rapporteres ikke om baggrundskontrol. Der er adgang til dem ved retskendelse, men er ikke længere en d...