Køretøj

Billogbog registrerer vedligeholdelsesomkostninger
Skal jeg føre bilvedligeholdelsesregistreringer? Hvordan vedligeholder du en logbog? Hvor meget koster rutinemæssig bilvedligeholdelse? Hvordan kan je...